Viagra finns i doser från 25mg upp till 200mg (även om Pfizer endast tillverkar upp till 100mg). Den optimala doseringen av Viagra skiljer sig mellan individer och påverkas av flera faktorer som ålder, andra läkemedel och hälsotillstånd. Här kommer vi att gå igenom och förklara vilken dos som rekommenderas till olika användare.

dosering Viagra

Olika styrkor på Viagra

Viagra tillverkas av Pfizer som innehar patentet, och finns i styrkorna 25mg, 50mg och 100mg. Det finns dock generiska alternativ på marknaden som erbjuder generisk Viagra på 150mg och Viagra 200mg. Det är dock viktigt att vara försiktig med dessa, då det är över rekommenderad maxdos från tillverkaren.

Rekommenderad dosering

Äldre män tenderar att ordineras en lägre dos av Viagra jämfört med yngre män. Doseringen börjar vanligen på 25 mg för att bedöma tolerans och effekt. Om det behövs kan dosen ökas, men oftast inte till dagligt bruk.

Rekommenderad startdos:

  • Vuxna (18-55 år): 50 mg
  • Äldre (55+) och personer med känslighet: 25 mg

Personer med njursjukdom eller de på dialys kan behöva justerad dosering. Vid leverproblem eller om man behandlas med proteashämmare, som ritonavir, bör man ej överskrida 25 mg av Viagra. Det är av största vikt att diskutera med sjukvårdspersonal för att justera dosen på ett säkert sätt.

Vanliga tecken på felaktig dosering

Vanliga tecken på för hög dos, eller för låg dos kan visa sig på olika sätt. Tecken på att dosen är för låg inkluderar utebliven effekt eller svagare erektion än förväntat. Om detta inträffar bör individen rådgöra med en sjukvårdspersonal för eventuell justering av receptet.

Vid för hög dos kan flera biverkningar uppstå:

  • Blodtrycksrelaterat: Lågt blodtryck, eller i värsta fall, högt blodtryck.
  • Synproblem: Tillfällig eller i sällsynta fall, permanent synförlust.
  • Hjärtrelaterade symtom: Bröstsmärtor som kan signalera hjärtattack, eller i sällsynta fall stroke.
  • Urogenitala besvär: Priapism, en långvarig och smärtsam erektion.
  • Övriga åkommor: Allvarliga allergiska reaktioner, yrsel, huvudvärk, och illamående.

Om patienten upplever ovan nämnda symtom ska de omedelbart uppsöka sjukvård. Läkemedlets interaktion med andra mediciner, som nitrater för hjärtproblem, kan också orsaka allvarliga hälsoproblem.

Biverkning Låg dos Hög dos
Blodtryck
Synförändring
Hjärtproblem
Priapism
Allergiska reaktioner

Ovanstående information är ingen ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Vid tveksamheter eller symtom är det viktigt att konsultera en sjukvårdspersonal.

När bör man ta tabletten för bäst effekt?

Viagra intas cirka 30-60 minuter innan påbörjad sexuell aktivitet för bäst effekt, tillsammans med ett glas vatten. Det rekommenderas att undvika för stor måltid i samband med intag, då det kan försämra effekten.